Nieuwe schuilhokjes in Ukkel

REALTIME & DIENSTREGELING

tot november 2018

tram- en bushaltes op haar grondgebied. Omdat het contract werd toegewezen aan een nieuwe leverancier, worden de huidige bushokjes geleidelijk aan gedemonteerd om plaats te maken voor de nieuwe.

Tegen eind november zullen de laatste nieuwe schuilhokjes geplaatst zijn.

Meer info op de site van de gemeente Ukkel: http://www.ukkel.be/nl/nieuws-1/vervangen-van-de-schuilhokjes-voor-het-openbaar-vervoer.

Nieuwe schuilhokjes in Ukkel