Winkels in de metro

Word mobiliteitspartner

Open een handelszaak

Dan vindt u hieronder de lijst, die één keer per maand wordt bijgewerkt, van de handelsruimten die momenteel beschikbaar zijn of die binnenkort beschikbaar zullen worden.

De uitbating van een standplaats is onderworpen aan de voorafgaande sluiting van een exploitatieovereenkomst die een domaniale concessie vormt.

Deze domaniale concessie is een administratieve overeenkomst waarbij de MIVB de uitbater toelaat om op een precaire en herroepbare wijze een perceel van het openbaar domein te betrekken en te exploiteren voor vooraf bepaalde doeleinden en tegen betaling van een vergoeding. De MIVB kan deze eenzijdig beëindigen, met name om redenen van algemeen belang. Deze overeenkomst is geen handelshuurovereenkomst en verleent geen enkel zakelijk recht op de standplaats. De activiteit van de uitbater in de standplaats creëert geen enkel handelsfonds.

Bepaalde handelsruimten, die tot de MIVB behoren en die niet op het publieke domein zijn gelegen, kunnen ook beschikbaar worden. Ze zijn dan onderworpen aan de voorafgaande sluiting van een handelshuurovereenkomst.

Winkels in de metro