Alsembergsesteenweg

VERBINTENISSEN

Toekomstige werf tussen Globe en Zeven Bunderslaan

Noodzakelijke werken kondigen zich aan. Ze omvatten de renovatie van de rioleringen en alle ondergrondse installaties, de vernieuwing van de tramsporen met trillingsabsorberende tapijten en de heraanleg van de trottoirs en parkeerzones.

Alsembergsesteenweg