Gustave Fussstraat

VERBINTENISSEN

Verbreding van de openbare weg voor een vlotter verkeer – Aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning

De stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking op de wijziging van het profiel van openbare weg van de Gustave Fussstraat en de aangrenzende kruispunten gevormd door de straten Rouen-Bovie en Eeckelaers enerzijds en de straten André Van Hasselt en Thomas Vinçotte anderzijds.

De Gustave Fussstraat is een tweerichtingsstraat met vlot verkeer. De straat is echter te smal om bussen vlot in beide richtingen te laten rijden.

Huidige situatie

Toekomstige situatie

Gustave Fussstraat