BUS 38 - 41 - 43: werken van de firma VIVAQUA op de Heldensquare / De Frelaan

Vanaf vrijdag 22/12/2017 om 5u00 Halte HELDEN richting KAUWBERG verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht van ± 100 meters, even vóór de Brugmannlaan.
Halte HELDEN richting STERRENWACHT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte vooruitgebracht van ± 60 meters, De Frelaan even vóór de Crabbegatweg.
Halte HELDEN richting TRANSVAAL, CENTRAAL STATION verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Heldensquare, tegenover het nr. 2/4.