BUS 36: werken

Vanaf vrijdag 21/4/2017 om 14u00 Halte BOSSTRAAT richting SCHUMAN verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Bosstraat nr. 288.