BUS 34 - N09: Oudergem Feest

Vanaf zaterdag 24/6/2017 om 6u00 tot zondag 25/6/2017 om 23u00 Halte OUDERGEM - SHOPPING richting BEURS, NAAMSEPOORT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Herrmann Debrouxlaan (halte HERMANN-DEBROUX van de L.72 richting ULB).
Halte OUDERGEM - SHOPPING richting HERRMANN-DEBROUX, SINT-ANNA verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte op de Vorstlaan nr. 252.

Halte BERGOJE richting NAAMSEPOORT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte op de Tervuursesteenweg nr 22.
Halte BERGOJE richting SINT-ANNA verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte op de Tervuursesteenweg nr 7.

Halte VORSTRONDPUNT richting BUS 34 > VORSTRONDPUNT afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte VORSTRONDPUNT, Vorstlaan nr. 320.

Halte VORSTRONDPUNT richting BUS 34 > NAAMSEPOORT afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Herrmann Debrouxlaan (halte HERMANN-DEBROUX van de L.72 richting ULB).

Halte HERTOGENDAL richting BEURS, NAAMSEPOORT afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte VANDROMME, Waversesteenweg nr. 1408.
Halte HERTOGENDAL richting HERRMANN-DEBROUX, SINT-ANNA verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Waversesteenweg nr. 1569.