BUS 28: werken

Vanaf vrijdag 16/6/2017 om 14u20 Halte VOOT richting BRABANCONNE afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Heilig-Hartplein nr. 4 (halte Slegers).