BUS 43: werken van de firma Vivaqua op de De Wansijnstraat

Vanaf donderdag 9/11/2017 om 5u30 Halte DIRECTOIRE richting STERRENWACHT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Sint-Jobsesteenweg nr. 518 (halte de Wansijn richting Kauwberg).

Halte KAUWBERG richting STERRENWACHT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Sint-Jobsesteenweg nr. 518 (halte de Wansijn richting Kauwberg).