BUS 43: werken van de firma Vivaqua op de De Wansijnstraat

Vanaf maandag 14/5/2018 om 7u00 Halte DE WANSIJN richting KAUWBERG afgeschaft. Gelieve u te voet te begeven naar de halte KAUWBERG

Halte DIRECTOIRE richting STERRENWACHT afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Sint-Jobsesteenweg, tegenover het nr. 538 (halte DE WANSIJN richting Sterrenwacht).

Halte KAUWBERG richting BUS 43 > STERRENWACHT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Sint-Jobsesteenweg nr. 530/540.