BUS 17 - 95 - N08: werken van de firma VIVAQUA in de Majoor Brückstraat

Vanaf maandag 13/8/2018 om 7u00 tot vrijdag 31/8/2018 om 17u00 Halte MIRAVAL richting BEAULIEU, CENTRAAL STATION, BEURS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Valkerijlaan, tegenover het nr. 77 (halte KERSEBOOMGAARD).

Halte WIENER richting BEAULIEU, CENTRAAL STATION, BEURS verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Vorstlaan nr. 7.
Halte WIENER richting WIENER, HEILIGENBORRE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Majoor Brückstraat nr. 3.