BUS 58 - 61: werken

Vanaf dinsdag 9/10/2018 om 13u30 Halte ROGIER richting IJZER, MONTGOMERY verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Karel Rogierplein (= achtergebracht van 20 meters).