BUS 28: werken

Vanaf woensdag 14/11/2018 om 7u00 Halte FALLON STADION richting BRABANCONNE verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Stokkelsesteenweg nr. 97.