BUS 48: werkzaamheden op de Domeinlaan

Vanaf dinsdag 8/1/2019 om 6u00 Halte DOMEIN richting GROTE MARKT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte MYSTERIE, Victor Rousseaulaan nr.140 (= volgende halte).

Halte FORESTOISE richting GROTE MARKT verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte DECROLY, Globelaan nr. 80 (= vorige halte).