BUS 33 - 46 - 86 - N04 - N05 - N06 - N08 - N09 - N10 - N11 - N12 - N13 - N16: werken van de firma VIVAQUA in de Zespenningenstraat

Vanaf maandag 8/4/2019 om 6u00 Halte ANNEESSENS richting WESTLAND SHOPPING afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte BEURS (vorige halte).

Halte WASHUIS richting CENTRAAL STATION, ANNEESSENS afgeschaft. Voor de L.46, gelieve u te voet te begeven naar ANNEESSENS. Voor de L.N13, gelieve u te begeven naar de volgende halte ANNEESSEENS op de Fontainasplein nr. 24.

Halte LEMONNIER richting WESTLAND SHOPPING afgeschaft, gelieve u te begeven naar de halte Bergensesteenweg nr.11.