TRAM 81: rijden op enkelspoor in de Van Lintstraat / Albert I-square

Vanaf dinsdag 23/4/2019 om 4u30 tot donderdag 16/5/2019 om 1u30 Halte ALBERT I richting ICHEC verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Albert I-square n° 22.
Halte ALBERT I richting MARIUS RENARD verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Albert I-square tegenover het nr. 22.