BUS 41: werken van de firma VIVAQUA

Vanaf woensdag 31/7/2019 om 8u00 Halte AARTSHERTOGEN richting TRANSVAAL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Aartshertogensquare nr.2.