BUS N18: werken in de Laekenstraat - Antwerpsepoort

Vanaf vrijdag 23/8/2019 om 20u00 tot maandag 26/8/2019 om 2u00 Halte IJZER richting HEIZEL verplaatst, gelieve u te begeven naar de halte Antwerpsesteenweg nr. 1 (na kruispunt).