Bereikbaarheidsfiche

School Toegankelijkheid

Met de bereikbaarheidsfiche, verliest uw school het noorden niet meer!

Om de toegang tot uw schoolinstellingen voor uw leraars, leerlingen en ouders gemakkelijker en veiliger te maken stellen onze specialisten u een multimodaal toegangsplan op maat van uw schoolinstelling voor.

De bereikbaarheidsfiche centraliseert alle nodige informaties om de goede vervoerskeuzes te maken evenals van alle acties gevoerd door de school om de verplaatsingen en de omgeving van de school beter te organiseren.

Deze fiche is volledig gratis voor alle scholen die deelnemen aan het project van het schoolvervoersplan!