Alsembergsesteenweg

VERBINTENISSEN

Vervanging van de sporen

De MIVB verkreeg een bouwvergunning voor werken in een deel van de Alsembergsesteenweg*, met name de zone begrepen tussen de Gulden Kasteelstraat en de Molensteenstraat.
De verouderde tramsporen worden vernieuwd. De nieuwe sporen zullen geplaatst worden op een trillingsabsorberend tapijt. De tramhaltes worden toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Tot slot worden de oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger gemaakt.

Enkele nutsbedrijven zullen van de gelegenheid gebruik maken om hun installaties te vernieuwen in de voetpaden en/of parkeerzones, en dit tot aan de Linkebeekstraat.

* De bouwvergunning omvat ook een deel van de Horzelstraat. Deze werken zijn niet gepland in 2023.