Een reeks informatie- en sensibiliseringstools

De veiligheid van de reizigers op het netwerk is een absolute prioriteit. Daarom heeft de MIVB een reeks tools ontwikkeld om het thema veiligheid met elke groep op een aangepaste manier aan te kaarten, aan de hand van filmpjes en spelletjes.

De MIVB ontwikkelt ook tools om de toegankelijkheid van iedereen op het netwerk te bevorderen, meer bepaald om de verspreiding van informatie aan te passen aan de noden van specifieke groepen.

Indien u meer te weten wil komen over deze projecten of u een specifieke vraag hebt voor een groep personen (met bijzondere behoeften), neem dan contact op met het team Societal & External Affairs via het adres societal@mivb.brussels.