Schoolvervoersplan

School Toegankelijkheid

Samenwerken voor een betere mobiliteit

Een recente studie heeft naar voren gebracht dat 20% van de verplaatsingen tijdens de spitsuren schoolgerelateerd zijn.

Het lijkt ons dus nodig alles in het werk te stellen om een duurzaam beheer van de verplaatsingen nabij de scholen te promoveren.

Actievelden

De verschillende partners die samenwerken voor de Mobiliteit, hebben gekozen voor drie actievelden:

  • De leerlingen en hun ouders sensibiliseren betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid;
  • De veiligheid en de kwaliteit van het leven op de weg naar school verbeteren;
  • De gewoonten van de verplaatsingen veranderen.

Het gaat dus niet alleen om de veiligheidsvoorwaarden op de weg te vermeerderen nabij de scholen die het project aanmoedigen maar tevens ook de leerlingen zelfstandiger te maken in hun verplaatsingen.