De Wayezstraat

VERBINTENISSEN

Binnenkort in een nieuw kleedje!

Een aangename leefomgeving is essentieel voor een goede levenskwaliteit voor iedereen. Het is dan ook van groot belang dat de Wayezstraat, gezien de graad van slijtage, wordt vernieuwd.

Er komen noodzakelijke en omvangrijke werken aan: vernieuwing van de riolering en alle ondergrondse installaties, vernieuwing van de tramsporen met trillingsabsorberende tapijten, heraanleg van de trottoirs en parkeerzones…