Het Drievuldigheidsvoorplein

VERBINTENISSEN

Binnenkort vernieuwd

De werken voor het vervangen van de sporen en het aanpassen van de haltes aan de normen inzake comfort en bereikbaarheid voor personen met beperkte mobiliteit vormen voor de MIVB de ideale gelegenheid om, in samenwerking met de gemeenten Elsene en Sint-Gillis, het ontwerp van het Drievuldigheidsvoorplein grondig te heroverwegen.

Het biedt tevens de gelegenheid om samen na te denken over de mobiliteit in uw wijk, alsook over mogelijkheden om de openbare ruimte van het Voorplein te verfraaien en de leefbaarheid ervan te verbeteren.
Met het oog hierop wordt er momenteel een mobiliteitsstudie uitgevoerd in een zone die verder uitgebreid is en nu ook de Stad Brussel omvat. Deze aanpak stelt ons in staat om een mobiliteit uit te tekenen die goed zal werken op grotere schaal in de wijk.
Deze studie zal dus dienen als “roadmap” voor de concrete uitwerking van het project voor de heraanleg van het Drievuldigheidsvoorplein.