Heraanleg van het Bockstaelplein

VERBINTENISSEN

En van Fransman-, Stefania- en Leopold I straat

De Fransmanstraat en de ‘tram-bus zone’ van het Bockstaelplein worden volledig vernieuwd. Ook de sporen in het begin van de Stefaniastraat worden vernieuwd. Tot slot wordt gewerkt in de Leopold I straat. De werken gebeuren in samenhang met de herinrichting van het Bockstaelplein in het kader van het Duurzaam Wijkcontract « Bockstael », uitgevoerd door de Stad Brussel.