Alsembergsesteenweg

VERBINTENISSEN

Werf tussen Globe en Zeven Bunderslaan

De renovatie van de Alsembergsesteenweg tussen Globe en Zeven Bunderlaan is begonnen.
Vivaqua is in 2019 gestart met de renovatiewerken van de rioleringen en alle ondergrondse installaties.
De MIVB zal dan de tramsporen met trillingsabsorberende tapijten vernieuwen.
Tenslotte zullen de trottoirs en de parkeerzones heraangelegd worden.