De Hinnisdaellaan

VERBINTENISSEN

Binnenkort heraangelegd

De MIVB zal de tramsporen vernieuwen in de Hinnisdaellaan. Deze zijn intussen 30 jaar oud en op het einde van hun levenscyclus.

VIVAQUA en andere nutsbedrijven zullen van de gelegenheid gebruik maken om tevens openbare nutsvoorzieningen te vernieuwen in de Hinnisdaellaan en de Oppemlaan. Aldus vermijdt men dit binnen enkele jaren te moeten doen.

De werf zal ook toelaten de zone tussen het Dumonplein en de Oppemlaan opnieuw aan te leggen van gevel tot gevel, conform de lopende bouwaanvraag.