Marie-Joséplein en Waaglaan

VERBINTENISSEN

Heraanleg van de trottoirs

De werken voor de vervanging van de tramsporen zijn sinds eind december beëindigd. De werfzone is nu vrij voor het verkeer en de trams rijden opnieuw. De halte Marie-José wordt opnieuw bediend.

Vanaf 13 januari (indien het weer dit toelaat) start de heraanleg van de trottoirs en van het plein.