Marie-Joséplein en Waaglaan

VERBINTENISSEN

Werken in aanloop naar de heraanleg

Vanaf half augustus 2019 starten de werken in aanloop naar de heraanleg van het Marie-Joséplein en de Waaglaan, vanaf het kruispunt met de Keverslaan - George Bergmannlaan tot en met de Derbylaan nr 5.

Tot december 2019 worden de riolering enerzijds en de rijweg, tramsporen en hun bovenleidingen anderzijds vernieuwd. Na het winterreces start de heraanleg van de trottoirs en het plein.

Marie-Joséplein en Waaglaan