Kerkhof van Jette

VERBINTENISSEN

Heraanleg van de openbare ruimtes

De MIVB heeft in 2017 een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de heraanleg van de de Smet de Naeyerlaan, tussen de Charles Woestelaan en de Guillaume De Greeflaan, alsook van de nabijgelegen Ontmijnerslaan, Secrétinlaan en een deel van de Jules Lahayestraat.

Sinds 2017 zijn sommige heraanlegprincipes geëvolueerd. De MIVB heeft daarom een aanvraag tot wijzigingsvergunning ingediend bij Urban Brussels. Deze bouwvergunning is eind november 2021 verleend.