Muntstroom

Perszaal

Muntstroom PCP

Muntstroom PCP is de eerste Europese pre-commercial procurement (PCP) op het gebied van de analytics van voetgangersstromen. De PCP is een eerste stap van een innovatieve overheids-opdracht met als doel het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aantrekkelijker te maken voor voetgangers.

Het project is geïnitieerd door vier openbare aankopers: MIVB (trekker), CIBG, Brussel Mobiliteit en Parking.Brussel. Deze openbare aankopers wil graag de launching customer zijn voor een integrale end-to-end oplossing voor het outdoor én indoor monitoren van voetgangersstromen.

Uit onderzoek bleek echter dat de gewenste oplossing en specifieke elementen daarvan nog niet bestaan. Het doel van de Muntstroom PCP is daarom het gewenste systeem te ontwikkelen en testen. Dit samen met de private sector en in nauwe samenwerking met andere eindgebruikers.

Na het succesvol afronden van de Muntstroom PCP hebben de openbare aankopers de intentie om, op basis van de geleerde lessen uit het Muntstroom PCP, een overheidsopdracht rondom de ontwikkelde oplossing (een zogenaamde PPI) te initiëren.

Voor meer informatie bezoekt u www.muntstroom.brussels