Doorgaan naar de inhoud

Good Move

VERBINTENISSEN

Wat is dat ?

Good Move is het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat op 5 maart 2020 door de regering werd goedgekeurd. Het plan is de weerslag van een co-creatief proces met een veelheid van betrokken actoren (gemeenten, burgers, socio-economische partners, het middenveld...) en dit zowel uit Brussel als van buiten de gewestgrenzen.