Nieuwe elektrische en hybride bussen

WIE ZIJN WIJ?

Een nieuw tijdperk voor de Brusselse mobiliteit

Het busnet van de stad zal in de komende maanden heel wat aanpassingen ondergaan met de invoering van het nieuwe richtplan bus van de MIVB. Dit plan werd ontworpen om in te spelen op de ontwikkeling van de stad: nieuwe wijken, nieuwe bedrijven, het aantal inwoners dat blijft toenemen, enz.
Hiervoor moest het net volledig herzien worden met een verhoging van de frequenties en de creatie van nieuwe buslijnen. Om dat allemaal tot een goed einde te brengen had de MIVB nieuwe bussen nodig.
De MIVB wil van Brussel een aangenamere stad maken en heeft daarom beslist om zich te wenden tot moderne en milieuvriendelijke technologieën, namelijk hybride en elektrische bussen.

Nieuwe elektrische en hybride bussen