Emissies door stadsvervoermiddelen in Frankrijk

De vervoersectorgerelateerde emissies zijn reeds in heel wat studies geraamd. De meeste van deze studies spitsen zich echter toe op het wegvervoer en in slechts een paar is een raming gemaakt van de emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van het openbaar vervoer, voornamelijk spoorvoertuigen (metro en tram). Een studie die DELOITTE uitvoerde in 2008, mat de CO2-emissies van vervoeractiviteiten, uitgedrukt in CO2-equivalent.

Afb. 5 – Emissies door vervoermiddelen in de stad en stadsrand (in reiziger.kilometer) DELOITTE, 2008

Fig. 5 – Emissions of urban and peri-urban transport modes (in passenger.kilometres), DELOITTE, 2008

Afb. 6 – Schommelingen in emissies te wijten aan elektriciteitsbron, DELOITTE, 2008

Fig. 6 – Variations in emissions due to the electricity source, DELOITTE, 2008
 

Spoorvoertuigen presteren het best qua uitstoot per reiziger.kilometer. De bezettingsgraad van het voertuig gekoppeld aan de grootte van het voertuig heeft een directe invloed op de emissies per reiziger.kilometer. Zelfs als men uitgaat van een bezettingsgraad van 15%, liggen de emissies per reiziger.kilometer van spoorvoertuigen nog een pak lager dan die van motorfietsen met twee passagiers of die van bussen en personenauto’s waarvan 75% van de plaatsen bezet is. Het dient ook opgemerkt dat een stadsbus in bepaalde omstandigheden misschien meer CO2-emissies per reiziger.kilometer zal produceren dan personenauto’s.

De bron die wordt gebruikt om spoorvoertuigen in de stad van elektriciteit te voorzien, is een bepalende factor in termen van emissies. Onderstaande afbeelding toont voor Frankrijk de gevoeligheid van het gebruik van een andere elektriciteitsbron, in dit geval de gemiddelde elektriciteitscombinatie in de EU.

Afb. 7 – Impact van de bezettingsgraad op de emissies van de vervoermodi in de stad en de stadsrand (in reiziger.kilometer) DELOITTE, 2008


Fig. 7 – Impact of the occupancy rate on the emissions of the urban and peri-urban transport modes (in passenger.kilometres), DELOITTE, 2008