Energie-uitdagingen in remises en werkplaatsen in Brussel (MIVB)

De MIVB heeft energie-uitdagingen georganiseerd in verschillende remises en werkplaatsen, om het energieverbruik van de werknemers te verbeteren. Een van deze uitdagingen werd georganiseerd tijdens de winter van 2011-2012 in de metro- en busremise Jacques Brel. De gasbesparingen bedroegen 24% (472 MWh/jaar) en de elektriciteitsbesparingen 12% (419 MWh), waardoor de jaarlijkse energiefactuur met ongeveer €50.000 gedaald is.

ENERGY CHALLENGES IN DEPOTS AND WORKSHOPS IN BRUSSELS (STIB)