Energiecombinatie in Bielefeld

De gemiddelde nationale en lokale cijfers voor energiecombinatie kunnen vrij aanzienlijk afwijken ten opzichte van elkaar. Het voorbeeld van Bielefeld toont aan dat de energiecombinatie voor elektriciteit een groter deel aan kernenergie bevat dan het nationale gemiddelde in Duitsland. Het opwekken van elektriciteit uit steenkool stopte in 2012 en kernenergie vervangen door hernieuwbare bronnen is een zeer ambitieuze doelstelling die men tegen 2018 wil verwezenlijken.

Afb. 8 – Energiecombinatie van moBiel in 2011

Fig. 8 – moBiel energy mix in 2013

Afb. 9 – Vergelijking energiemix moBiel en energiemix Duitsland