Energiemeting in Brussel (MIVB)

De MIVB beschikt over slimme meters voor het beheer van het HS-elektriciteitsnet (11kV) in de onderstations. Zij zorgen voor een dagelijkse opvolging van het globaal energieverbruik zowel door tractie-energie als in de gebouwen. De technische en financiële afdelingen evalueren deze informatie. Deze meters leverden onvoldoende gegevens op om een nauwkeurige analyse te kunnen maken van het verbruik per gebouw of installatie. Bovendien leverde de MIVB voorheen slechts maandelijkse verslagen van de lokale energiemeters

Met het door de MIVB ingevoerd energiemeetschema worden verbruiksgegevens automatisch en nauwkeurig opgemeten. Dit energiebeheersysteem controleert het verbruik elke 15 minuten en maakt een grafiek van het verbruik tijdens de laatste 24 uur, het hele jaar door. De MIVB beschikt ook over een softwareprogramma waarin gegevens (gas, elektriciteit en water) manueel maandelijks worden ingevoerd.

Dit programma is nuttig om het reëel energieverbruik te visualiseren en te vergelijken met de energiefacturen van de leveranciers. Door de handmatig invoer ontstaat een groter risico op fouten en ontbrekende gegevens als werknemers met verlof zijn. Daarom investeert de MIVB in het kader van het T2K-project in een nieuw energiemeetsysteem dat een meer gedetailleerde opvolging van het elektriciteits-, gas- en waterverbruik kan garanderen.

Afb. 21 – Energiebeheersoftware bij de MIVB

Fig. 21 – Energy management software at STIB