Mobiliteitsaudits van operationele sites in Parijs (RATP)

Het vervoer van het personeel vertegenwoordigde in 2011 9% van de CO2-balans van de RATP (51.500 ton CO2-eq.). Dit komt omdat veel medewerkers geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer omdat bestuurders ‘s morgens heel vroeg beginnen of ‘s avonds heel laat stoppen.

Voor vestigingen met meer dan 500 werknemers moet de RATP volgens de Franse wet een mobiliteitsaudit uitvoeren. Deze mobiliteitsaudit bestaat uit een diagnose van de bereikbaarheid van de vestiging, een mobiliteitsonderzoek onder de personeelsleden, het opstellen van een actieplan en de vaststelling van monitoringindicatoren. Voor het kantoorgebouw van de vestiging Val de Fontenay, met ongeveer 2.300 personeelsleden, bleek uit de mobiliteitsaudit dat de vestiging goed bereikbaar is, waardoor het openbaar vervoer op grote schaal gebruikt wordt (ongeveer 80%).

Ook bleek dat ongeveer 46% van de personeelsleden er meer dan 50 minuten (regionaal gemiddelde) over doet om op het werk te komen en dat ongeveer 80 personen gemakkelijk met de fiets zouden kunnen komen. Het actieplan bestaat uit het ontwikkelen van een carpoolingwebsite voor de werknemers, het sturen van automatische e-mailalerts wanneer de dienstverlening van het openbaar vervoer onderbroken is, het verbeteren van de fiets- en wandelpaden rond de vestiging, het organiseren van trainingssessies over eco-driving voor autogebruikers en van trainingssessies over veiligheid voor motorrijders en fietsers.


Afb. 48 – Vergelijking van reistijden autovervoer en openbaar vervoer, Val de Fontenay-site, RATP

MOBILITY AUDITS OF OPERATIONAL SITES IN PARIS (RATP)


Investment sheet: RATP mobility audit