Optimaliseren van de verwarmingssturing in kantoorgebouwen in Parijs (RATP)

OPTIMISING HEATING REGULATION IN OFFICE BUILDINGS IN PARIS (RATP)

De RATP heeft zich er voor ingezet het energieverbruik in zijn tertiaire gebouwen met minstens 40% te verminderen. Het hoofdkantoor van de RATP met een oppervlakte van 56.000 m² en 2600 personeelsleden was de locatie met het hoogste energieverbruik.

De RATP vernieuwde het verwarmings- en ventilatiesysteem en koos een insteltemperatuur overeenkomstig de bezetting van gebouwen. Door elektriciteitsmeters te installeren en het verbruik regelmatig te analyseren kon de regeling (verwarming en ventilatie) in het gebouw worden geoptimaliseerd. Er zijn geen klachten ontvangen over thermisch ongemak. De jaarlijkse besparingen lagen ver boven de verwachtingen met 4.000.000 kWh, 360 teq CO2 en €290.000 op één jaar tijd. De gemeten return on investment bedraagt twee jaar.

Technische gegevens

Investeringskosten (€) 

€597,000

Energiebesparingen (%) 

30%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 

4,000,000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2

360 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) 

€290,000 in energieverbruik

Terugverdientijd (jaar) 

2 jaar