Terugwinnen van remenergie op het Bielefeld-lightrailnet (moBiel)

MoBiel wilde investeren in een terugwinningssysteem voor remenergie om het energieverbruik van zijn lightrailnet te verminderen. De eerste stap was een netstudie door een extern consultancybureau, om een overzicht te krijgen van de mogelijke besparingen en om potentiële locaties te identificeren voor de implementatie van terugwinningssystemen. Tijdens een tweede fase investeerde moBiel in een opslagsysteem en een omvormer en schreef het een Europese aanbesteding uit. MoBiel opteerde voor een vliegwiel en twee omvormers.

Het vliegwiel bevindt zich aan het uiteinde van één lijn maar deze lijn zal in de toekomst met 1,5 km worden verlengd. Door het gewicht (10 ton) moest de grond onder het onderstation worden verdicht. Het systeem maakt veel lawaai (96dB(A)) waardoor er voor het personeel niets anders opzit dan in de buurt van de uitrusting gehoorbescherming te dragen. Tijdens de installatie deden zich tijdens het remmen enkele problemen voor met de verschillende types voertuigen, maar deze konden opgelost worden. De resultaten van het vliegwiel lagen boven de verwachtingen van de netstudie.

MoBiel investeerde ook in twee omvormers op twee verschillende tramlijnen. De omvormers zijn minder zwaar en maken minder lawaai. De resultaten van beide systemen zijn in overeenstemming met de verwachtingen en de systemen worden momenteel gefinetuned om de energiebesparingen te optimaliseren. Er zal in de nabije toekomst een derde omvormer worden aangekocht.

BRAKING ENERGY RECOVERY ON THE BIELEFELD LIGHT RAIL NETWORK (MOBIEL)   BRAKING ENERGY RECOVERY ON THE BIELEFELD LIGHT RAIL NETWORK (MOBIEL)   BRAKING ENERGY RECOVERY ON THE BIELEFELD LIGHT RAIL NETWORK (MOBIEL)
 
Technische gegevens

Investeringskosten

€825,000

Energiebesparingen (%)

6%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh)

900,000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2)

470 TCO2

Terugverdientijd (jaar)

Maximaal 10 jaar (5 jaar met T2K-financiering)


Investment sheet: moBiel braking energy