1. Bewust maken van het personeel

Energiebesparende maatregelen hebben vaak betrekking op technologische verbeteringen en investeringen in duurzame energiebronnen. De partners van T2K zijn er echter van overtuigd dat het verhogen van het bewustzijn van het personeel op het gebied van energieverbruik en CO2-emissies centraal moeten staan binnen elke CO2-reductiestrategie.

Het gedrag van het personeel veranderen is een essentiële factor, aangezien hun dagelijkse acties direct invloed hebben op het energieverbruik in gebouwen of voertuigen. Een energie-efficiënte investering kan de grens van haar mogelijkheden nooit bereiken wanneer de medewerkers niet op de hoogte zijn van het doel en de correcte werking ervan. Naast het verhogen van het bewustzijn, moeten OV-bedrijven de technische kennis van hun personeel verbeteren met behulp van trainingen.