1. Energie-efficiëntie in gebouwen en infrastructuur

De T2K-partners hebben vastgesteld dat de nadruk op energie-efficiëntie moet worden gelegd als men het energieverbruik in gebouwen en de daarmee gepaard gaande broeikasemissies wil verminderen. De huidige openbaarvoergebouwen en -infrastructuur zijn vaak verouderd en werden ontworpen lang voor energie- efficiëntie een belangrijk aandachtspunt werd. Het project Ticket to Kyoto legt de nadruk op eenvoudige manieren om het energieverbruik te verbeteren door het introduceren van slimme acties die grote energiebesparingen en een aanzienlijke daling van de ecologische footprint met zich meebrengen.

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen die in de metro- en lightrailstations, kantoorgebouwen, remises en vervoergerelateerde infrastructuur toegepast kunnen worden. Elke maatregel werd geëvalueerd op geschiktheid voor vervoermaatschappijen.