1. Klimaatkwesties

Het broeikaseffect is een feit. De aarde warmt op door de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van de transportsector is een van de grote boosdoeners. Als we de opwarming van de aarde willen terugdringen, moeten we inzicht krijgen in zowel de klimatologische veranderingen als de impact die ons vervoer heeft op het klimaat.