1.1. Capaciteit ontwikkelen

Het opstellen van een strategie voor een daling van de CO2-emissie vereist personeel en capaciteit om de energie-efficiëntie en acties gericht op een daling van de CO2-emissie verder te ontwikkelen, te implementeren en te bewaken. Openbaarvervoerbedrijven moeten altijd beschikken over personeel met de juiste vaardigheden. Om zo problemen aan te pakken en op de hoogte te blijven van methodologische en technische veranderingen.

Het vraagt ook tijd en kennis om de juiste kansen, technologieën, aankoopcriteria en financieringsmogelijkheden te bepalen. Hetzelfde geldt voor het overtuigen van het bedrijf en zijn partners om te investeren in energie-efficiëntie en een vermindering van de CO2-emissies.

De problemen in verband met beschikbaarheid van personeel en capaciteit houden vaak verband met de omvang van het bedrijf. Kleinere bedrijven vinden het moeilijker om personeel louter en alleen in te zetten voor kwesties in verband met energie-efficiëntie en de daling van de CO2-emissie.

De kennis hiervan verandert bijzonder snel en kan bijzonder technisch zijn. Bovendien zijn deskundigen het vaak nog oneens over de meest veelbelovende technologieën en de beste investeringen. Via bepaalde onlinebronnen kunnen vaklui op de hoogte blijven van de actuele deskundige adviezen en technologische ontwikkelingen. Dankzij deelname aan professionele organisaties zoals UITP kan het personeel ook informatie over best practices en financieringsbronnen uitwisselen met andere professionals.