2. CO2-reductiestrategie en actieplan

CO2-reductie en energiebesparende maatregelen staan in de strategie van openbaarvervoermaatschappijen soms laag op het prioriteitenlijstje. Deze maatschappijen worden in vergelijking met privévoertuigen niet als een belangrijke CO 2 -uitstoter beschouwd. Ze hebben dan ook vaak geen duidelijke reductiedoelstellingen opgesteld in hun eigen bedrijfsstrategie of managementovereenkomst met hun vervoersautoriteiten.

Een langetermijnstrategie uitstippelen is een bepalende factor voor CO2-reductie. Ze brengt personeelsleden samen rond een gemeenschappelijk doel en geeft blijk van het engagement van het bedrijf om de klimaatverandering aan te pakken.

Het doel van dit hoofdstuk is om de weg naar een CO2 reductiestrategie in de openbaarvervoerssector te beschrijven. De methode is rechtstreeks geïnspireerd op de ervaringen van de T2K-partners. Het is goed om te weten dat er twee voorafgaande analyses moeten worden uitgevoerd vooraleer men een reductiestrategie begint uit te werken. Deze zijn in de vorige hoofdstukken beschreven:

  • De context goed begrijpen in termen van huidige en toekomstige klimaatverandering op Europees, nationaal en regionaal vlak (zie hoofdstuk “Feiten en cijfers”)
  • Een gedetailleerd beeld hebben van de huidige emissies van het bedrijf door gebruik te maken van de CO2-footprintmethode en prestatie-indicatoren. Om de evolutie van de impact van het bedrijf door de jaren heen te analyseren, kan een baseline jaar worden gekozen om de resultaten van de acties te beoordelen (zie hoofdstuk “Verzamelen en analyse van gegevens”).