2. Energiekwesties

Europa is afhankelijk van de import van energie. Aangezien olie en koolstofbrandstoffen wellicht nog duurder zullen worden in de toekomst, en het energieverbruik door transportbedrijven wellicht nog zal toenemen (door uitbreidingen en betere dienstverleningen), kunnen we niet anders dan creatieve oplossingen proberen te bedenken.