2.3. Energieverbruik

De openbaarvervoermaatschappijen worden niet alleen geconfronteerd met hogere energieprijzen, maar krijgen ook te maken met een hoger energieverbruik vanwege dienstenuitbreiding en/of een verbeterd dienstenniveau. De doelstelling om het energieverbruik en de CO2 uitstoot terug te dringen moet worden afgewogen tegen de bredere doelstelling om de algemene uitstoot in de totale vervoerssector te verlagen door meer gebruikers aan te moedigen om hun privéwagen in te ruilen voor het openbaar vervoer en CO2-arme vervoersmiddelen.
Initiatieven ter aanmoediging van deze gedragsverandering kunnen leiden tot een hoger energieverbruik en emissies in de sector van het openbaar vervoer, aangezien er dan behoefte zal zijn aan bijkomende diensten en apparatuur. Toch zal het promoten van openbaar vervoer moeten bijdragen tot een algemeen lager energieverbruik in de vervoerssector.

Het energieverbruik terugdringen is een goede manier om een land minder afhankelijk te maken van energie. Dit geldt zeker in gebieden waar natuurlijke energiebronnen zoals olie en kolen niet beschikbaar zijn en die bijna uitsluitend afhankelijk zijn van invoer. Ook investeren in duurzame energiebronnen, zoals wind-, zonne-, waterkracht- en geothermische energie, zal het land energieonafhankelijker maken. Deze energiebronnen zorgen voor een duurzame lokale energieproductie.