3. Betrokkenheid van de burgermaatschappij

Burgers zijn voor de openbaarvervoeroperatoren een strategische doelgroep in het bewust maken rond de voordelen die het gebruik van het openbaar vervoer biedt. Ticket to Kyoto heeft verschillende acties uitgewerkt om de burger te informeren over de verbeteringen die de vijf partners hebben doorgevoerd om het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO2-emissies te verminderen.