3. Energieproductie-systemen

Energieverbruik en de aanverwante broeikasgassenuitstoot in de lucht zijn een grote uitdaging geworden. In 2011 was elektriciteit geproduceerd op basis van duurzame bronnen goed voor ongeveer 20% van het totale elektriciteitsverbruik in Europa (Eurostat, 2012). Nu worden nieuwe technologieën ontwikkeld en verbeterd om de productie van energie op basis van duurzame bronnen veilig te stellen. Het gebruik van duurzame energie moet gestimuleerd worden in de openbaarvervoersector om de milieu-impact van de dienstverlening te minimaliseren. Nieuwe vervoerinfrastructuren bieden geweldige mogelijkheden om in duurzame energiebronnen te investeren: energieproductiecentra kunnen vanaf het begin van het project ontworpen worden en gemakkelijk geïntegreerd worden in grote gebouwen (zie ook het hoofdstuk Ecodesign).

Er zijn in het kader van het Ticket to Kyoto-project verschillende investeringen gedaan in duurzamere energieproductiesystemen, om hun gebruik in het openbaar vervoer te evalueren: geothermische energie, windenergie, waterkracht en brandstofcellen. Dankzij deze investeringen konden partners best practices uitwisselen en hun kennis verbeteren van technologieën die nooit eerder geïmplementeerd waren door openbaarvervoerbedrijven.