3.1. Publieke campagnes

Het doel van publieke campagnes bestaat erin het grote publiek bekend te maken met het idee om de CO2-emissies te verminderen en om de vervoermaatschappij als pionier te positioneren in dit domein. Openbaarvervoermaatschappijen zijn de ideale partner van een stad of een regio voor communicatie over energie-uitdagingen en een daling van de broeikasemissies, en wel om de volgende redenen:

  • Groot aantal reizigers
  • Grootschalige aanwezigheid in een stad
  • Beschikbare plaatsen voor communicatie: tv-schermen, aanplakborden, website, voertuigen, enz.
  • Consistentie wat betreft de boodschap.

De belangrijkste berichten zijn:

  • De openbaarvervoermaatschappijen genereren minder CO2-emissie dan privéauto’s per vervoerde reiziger
  • Iedereen kan de CO2-emissie verminderen door gebruik te maken van het openbaar vervoer
  • De openbaar vervoersector doet investeringen om zijn CO2-footprint te verkleinen

Fig1. Public Campaign overview 2011


Fig2. Energyweek 2011