3.2. CO2-calculator

Een CO2-calculator is bijzonder nuttig om gebruikers van het openbaar vervoer te mobiliseren rond uitdagingen inzake klimaatverandering en de impact van hun verplaatsingen. Met deze tool kunnen openbaarvervoeroperatoren informatie delen over de emissie van de diensten die ze leveren en hun emissie vergelijken met die van andere vervoermiddelen.

Scope

De CO2-emissies van een vervoermaatschappij omvatten zowel operationele voertuig- als energieprocessen, die plaatsvinden tijdens de uitvoering van de vervoerdienst. De operationele voertuigprocessen omvatten het gebruik van alle boordsystemen van het voertuig, waaronder drijfkracht en hulpuitrusting (verwarming, koeling, enz.). De operationele processen bestaan ten minste uit:

 • voor brandstoffen: winning, zuivering, transformatie, vervoer en verdeling van energie tijdens alle produc- tiestappen van de gebruikte brandstof;
 • voor elektriciteit: winning en vervoer van primaire energie, transformatie, opwekken van stroom.

In de beoordeling zal geen rekening gehouden worden met de CO2-emissie gekoppeld aan:

 • Lekken van koelgassen
 • Externe voorzieningen voor verplaatsing zoals liften en transportbanen
 • Bepaalde processen van de vervoermaatschappijen, zoals het gebruik van gebouwen, de verplaatsing van personeel en zakenreizen, computersystemen, enz.
 • De constructie, het onderhoud en de afdanking van voertuigen
 • De constructie, het gebruik, het onderhoud en de ontmanteling van vervoerinfrastructuren waarvan voertuigen gebruik maken
 • Niet-operationele energieprocessen, zoals de productie of constructie van winningsuitrustingen, vervoer- en verdeelsystemen, stroomgeneratoren, enz. en hun recyclage en afdanking.

Als er een officiële wetgeving bestaat, moeten de opgenomen of niet-opgenomen emissies in overeenstemming zijn met de lokale vereisten. In Frankrijk vraagt de regeling nu bijvoorbeeld om de CO2-emissie mee te delen (CO2)

Berekening

Om de uitstoot van een trip te bewaken, moet het bedrijf de trip opsplitsen in verschillende segmenten. De volgende gegevens zijn van essentieel belang:

 • De opsplitsing van de route in segmenten en vervoermiddelen (te voet, met de fiets, met de auto, met de bus, met de tram, enz.)
 • Een inschatting van de stand voor elk segment
 • Een factorwaarde van de CO2-emissie voor een referentieafstand van elk segment.

De eerste twee punten houden direct verband aan de routeplanner van het vervoerbedrijf. Elk net heeft zijn eigen methodologie om de afstand van elk segment te evalueren. Deze methodologie kan zijn:

 • Echte afstanden
 • Rechtlijnige afstanden
 • Rechtlijnige afstanden vermenigvuldigd met een correctiefactor.

Om de CO2-emissies te meten, moet de tripcalculatortoegang hebben tot de afstand van de segmenten voor de betreffende trip. De routeplanner moet zodanig ontwikkeld zijn dat de tripcalculator de afstand van elk segment kan gebruiken.

Het derde punt in verband met de CO2-emissiefactor wordt afgeleid van de prestatie-indicatoren op basis van een CO2-balans (zie het deel Prestatie-indicatoren). De totale emissie van de trip is gelijk aan de som van de emissie van elk tripsegment. De emissiefactoren moeten aangepast worden op basis van de ontwikkeling van de prestatie-indicatoren.

Om een goed beeld te krijgen van de emissie van hun verplaatsingen en om deze emissie te kunnen vergelijken met die van andere vervoermiddelen, moet de tripcalculator op de website een duidelijk beeld schetsen van de gebruikte methodologie en de gekozen emissiefactoren.